Pazartesi , 10 Aralık 2018
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Akaid (sayfa 2)

Akaid

Bir mezhebe bağlanmayı emreden ayetler – 8

kuran8

İKİNCİ AYET-İ KERİME “ (Allah) Dilediğine hikmeti verir. Hikmet verilene pek çok hayır verilmiştir. Bunu ise ancak akıl sahipleri anlar.” (Bakara 269) Ayet-i kerimede geçen hikmet İbni Abbas, İmam Dahhak, İmam Mücahid ve diğer âlimlere göre, Kuran-ı Kerim’i anlamak, ilim ve fıkıhtan ibarettir. Bu ayet-i celilede dikkat çekilen unsurları şöyle sıralayabiliriz: Allah-u Teâlâ hikmeti herkese değil, sadece dilediği kuluna vermektedir. ... Devamını Oku »

Bir mezhebe bağlanmayı emreden ayetler – 9

k2

ÜÇÜNCÜ AYET-İ KERİME “Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun.” (Nahl 43) Ayette geçen “ehli zikir” ile kimin kastedildiği hakkında âlimler farklı izahlar yapmışlardır. Yapılan her izahı bir mezhebe bağlanmaya delil yapabiliriz. Bizler meseleyi fazla uzatmamak için sadece bir görüşü nakledip bu görüşün meselemiz olan bir mezhebe bağlanmaya dair işaretine geçeceğiz. Diğer görüşler için tefsir kitaplarına müracaat edebilirsiniz. Ayetteki “zikir ehli” tabiri ... Devamını Oku »

Bir mezhebe bağlanmayı emreden ayetler -10

Kuran9

DÖRDÜNCÜ AYET-İ KERİME “Sana zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, onlara indirileni insanlara beyan edesin. Umulur ki, onlar da düşünürler.” (Nahl 43) Bu ayet-i celilenin açık ifadesiyle Kur’an’ı izah etmek ve ayetlerinin manasını beyan etmek vazifesi bizzat Peygamber Efendimize (s.a.v.) verilmiştir. Zira ayette, “Kur’an’ı sana indirdik. Ta ki insanlara onu açıklayasın.” buyrulmuş; “Onlar diledikleri gibi anlasınlar.” buyrulmamıştır. Demek ayetleri dilediğimiz gibi değil, ... Devamını Oku »

Bir mezhebe bağlanmayı emreden ayetler -11

Kuran11

BEŞİNCİ AYET-İ KERİME “Ey iman edenler! İhramlı iken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır ki, (öldürülen avın kıymetine) içinizden iki adaletli kişi hükmeder.” (Maide 95) Ayet-i celilenin beyanıyla ihramlı olan bir kimsenin avlanması haramdır. Eğer avlanarak bir hayvanı öldürmüşse, öldürdüğü hayvanın misli kadar ceza vardır. Ayetteki mislin manası öldürülen hayvanın kıymetidir. Yani ihramlı ... Devamını Oku »

Kuran’ın lisanıyla mezhepsizlere on soru

10 soru

Kur’an’ın kapısını kapatmadan önce mezhepsiz kişiye şu 10 soruyu sormak istiyoruz: 1. sorumuz şu: Mümin suresi 29. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş: “Firavun şöyle dedi: Ben size görüşümden başkasını göstermiyor ve ancak sizi doğru yola ulaştırıyorum.” Bu ayetin ifadesiyle Firavun gibi bir zalim kendisini hidayette biliyor ve kavmini sözde hidayete ulaştırmak istiyordu. Hâlbuki kendisi dalaletin ve sapıklığın tam ortasındaydı. Demek bazen ... Devamını Oku »

Efendimizin (s.a.v.) bir âlime uymamız hakkındaki tavsiyeleri

alim

A-  Bu sorular biraz ağırdı, ama üzerime almıyorum. Çünkü artık bir mezhebe bağlanmanın gereğine inanıyorum. Dolayısıyla soruların muhatabı ben değilim. Aslında en başta beni ikna etmiştin, ama inadım beni buraya kadar sürükledi. Kibrim sebebiyle bir türlü teslim olamadım. Ama şimdi teslim oluyor ve beni mezhepsizlikten kurtardığın için sana teşekkür ediyorum. Ancak aklımda mezheplerle ilgili çok sorular var. Bu soruları da ... Devamını Oku »

Mezhepler nereden çıktı?

30

A- Birinci sorum şu: Bu mezhepler nereden çıktı? Bunu merak ediyorum. B- “Mezhepler nereden çıktı?” sorusu “Doktorluk nereden çıktı, mühendislik nereden çıktı ya da terzilik nereden çıktı?” gibi bir sorudur. Zira mezhep imamlığı diğer meslekler gibi bir meslektir. Diğer meslekler ve o mesleklerin mensupları nereden ve niçin çıkmışsa mezhepler ve mezhep imamlığı da aynı yerden ve aynı sebepten çıkmıştır. Doktorluk ... Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında mezhep var mıydı?

A- Evet, cevabın çok mantıklı. Şimdi 2. sorumu soruyorum: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında mezhep var mıydı? B- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında mezhep yoktu, çünkü mezhebe ihtiyaç yoktu. Sahabeler bilmedikleri meseleleri bizzat Peygamberimize danışır ve ondan öğrendiği gibi amel ederdi. Yani bir asır sonra dünyaya gelecek olan mezhep imamlarının vazifesini asrında bizzat Peygamber Efendimiz icra etmiştir. Mezhepler Peygamberimizin vefatından sonra ortaya ... Devamını Oku »

Peygamberimiz hangi mezheptendi? -Misal 1-

A- Bu cevabı da beğendim. 3. sorum da şu: Peygamberimiz hangi mezheptendi? B- Bu soru mezhepsizlerin ve dinsizlerin Müslümanları köşeye sıkıştırmak maksadı ile sordukları bir sorudur. Zira bu soruya muhatap olan kişi, “Peygamberimizin mezhebi yoktu.” dese bu sefer soru sahibi, “O zaman bu mezhepler nereden çıktı?” diyecek. Yok eğer, “Peygamberimiz Hanefi idi ya da Şafi idi.” dese bu sefer de ... Devamını Oku »

Peygamberimiz hangi mezheptendi? -Misal 2-

2. Misal: Bir ağaç hayal ediyoruz ki, bu ağacın dört dalı ve her dalında da farklı bir meyve var. Bir dalında elma, bir dalında üzüm, bir dalında hurma ve bir dalında da çilek… Bir akılsız bu muhteşem ağaca bakıyor ve diyor ki: “Bu ağaç ne ağacıdır?” Eğer elma ağacıdır desek bu sefer daldaki üzümleri inkâr edecek. Eğer üzüm ağacıdır desek ... Devamını Oku »

Peygamberimiz hangi mezheptendi? -Misal 3-

3. Misal: Güneşin yedi renginin aksini gören bir akılsız sorar: “Güneş mavi midir, kırmızı mıdır, yeşil midir? Ve hâkeza…” Şimdi mavi desek güneş mavi değil. Kırmızı desek güneş kırmızı da değil. Turuncu desek güneş turuncu da değil. Ya da başka bir rengi söylesek güneş o renkte de değil. O hâlde doğrusu şudur: Güneş bütün bu renkleri içinde barındıran bir cism-i ... Devamını Oku »

Mezhepler arasındaki ihtilafın sebebi nedir?

mezhepler arasi

A- Gerçekten de çok güzel izah ettin. Bu izaha karşı söylenecek tek bir söz bulunamaz. Şimdi cevabını çok merak ettiğim diğer bir soruya geçiyorum. Mezhepler arasındaki ihtilafın sebebi nedir? Bir mezhepte bir şey sünnetken diğerinde vacip ya da birinde helal iken diğerinde mekruh oluyor. Bu nasıl olur? Din bir iken aynı meselede böyle farklı hükümler nasıl olabilir? B-  Mezhepler arasındaki ... Devamını Oku »