Salı , 13 Kasım 2018
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Hz. Muhammed (s.a.v.) » Yabancı filozofların görüşleri (sayfa 2)

Yabancı filozofların görüşleri

 • Dr. Johnson

  Kur’an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur’an şiirden ...

 • Corselle

  Kur’an Arapça’nın en mükemmel ve pek sağlam bir eseridir. Müslümanların itikadı veçhile ...

 • Mister John Davenport

  Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve Kur’an-ı Kerim” ünvanlı eserinde Kur’an-...

 • Carlyle

  Carlyle şöyle diyor: Kur’an’ı bir kere dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını g...

 • Gaston Care

  Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesinde, yeryüzünden...

Jochahim du Rulpp

Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du Rulpp Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor: İslâmiyetin, şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celb etmeyen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. İslâmiyetin bu safhası, onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvelâ şunu itiraf etmek lâzımdır: Kur’ân, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplara fâiktir. Kur’ân’ın tarif ettiği basit, fakat mükemmel ... Devamını Oku »

Sembires Encyclopedia

İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri, son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım âyetler, Müslümanlığın ahlâkî kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler, bir iki sûreye münhasır değildir. Bu âyetler, İslâmiyetin muhteşem bünyanında, altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, bunların hepsi Kur’ân tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi ... Devamını Oku »

Edward Monte

Profesör Edward Monte, “Hıristiyanlığın İntişarı ve Hasmı Olan Müslümanlar” ünvanlı eserinin 17 ve 18’inci sayfalarında diyor ki: Rasyonalizm, yani “akliye” kelimesinin müfadını ve tarihî ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanlığın aklî bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık mısdâkıyla akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm kelimesinin, İslâmiyete tamamıyla mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Resul-i Ekrem şuur ve idrak timsâli olduğu, dimağının ... Devamını Oku »

Rodwell

Kur’an ayetlerini indiriliş tarihlerine göre tercüme ve tertip eden İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell, şu hakikatleri itiraf ediyor: Kur’an, Arabistan’ın basit bedevilerini öyle bir değişikliğe uğratmıştır ki, bunların âdeta sihirlendiklerini zannedersiniz. Hıristiyanların anlayışına göre, Kur’an’ın nazil olmuş bir kitap olduğunu inkâr edecek olsak bile, Kur’an putperestliği imha; Allah’ın birliği inancını tesis; cinlere, perilere, taşlara ibadeti kaldırma; çocukları diri diri gömmek ... Devamını Oku »