Cumartesi , 23 Haziran 2018
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Muhtelif » Tefekkür Damlaları (sayfa 18)

Tefekkür Damlaları

 • Her şey kaydediliyor

  Belki bir asır önceki insanlar için Allah’ın insanın bütün amellerini kaydettiği hakikatini anlamak ...

 • Emaneti kullanırken

  Emanet bir malı kullanırken “aman zarar gelmesin” diye üstüne titreriz. Kendi malımızı kullanırken i...

 • Batıl tağut

  “Bir vakit Yakup, evlatlarına dedi ki; benden sonra neye tapacaksınız?” ayetinin ifadesiyle; Yakup (...

 • Gaybi haberler

  Çiçekler açarken baharı müjdelemek kolaydır. Fakat karın ve buzun ortasında bahar müjdesi vermek anc...

 • Hak bir cemaate bağlanmak lazım mıdır?

  Hak bir cemaate bağlanmak lazım mıdır?

  Kuvvetli bir hortum, etrafındaki çiçek ve yaprakları içine çeker, yok eder. Böyle bir hortumdan kurt...

Gecenin feyzi

gecenizi-allaha-verin

Hz. Musa, Allahın emriyle, vahye mazhar olmak ve Tevrat’ı almak için Tur-i Sina’ya gitti. Bu hadise Kuran-ı Kerim’de şöyle beyan edilmiştir: “Biz Musa ile kırk gece vaatleştik.” Ayette “kırk gece” tabiri geçmektedir. Bu kırk geceye, gündüzler de dahil olduğu halde, ayette yalnız gecenin zikredilmesi; gecenin kıymetine dikkat çekmek içindir. Allah dostlarının, büyük bir nura ve tecelli sabahına erebilmeleri için; gecelerde ... Devamını Oku »

Elestü bezmi misakı

“Kıyamet gününde, “biz bundan habersizdik” demeyesiniz diye, Rabbin Âdemoğullarından, onların sırtından zürriyetlerini aldı ve onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” Onlar da: “Evet, rabbimiz olduğuna şahit olduk” dediler. (7/172) Bu ayette belirtilen misak hakkında âlimler ihtilaf etmişlerdir. Bir kısım âlimlere göre; bu misak, ruhlar âleminde olmuştur. Allah-u Teâlâ, ruhlardan rabliğini tasdik etmelerini istemiş, onlar ... Devamını Oku »

Kâfirler hayvanlardan daha aşağıdır

Allahı inkâr eden kâfirler, Kuran’ın beyanıyla; hayvandan daha aşağıdırlar. Çünkü hayvanlar,  fıtri ibadetleri denilen; yaratılıştan ve doğuştan gelen vazifelerinden hiç sapmazlar. Bu vazifeyi yapmak için güç harcarlar. Hiçbir uzuvlarını ve cihazlarını yaratılış gayesinin dışında kullanmazlar. İleri gitmeseler de, geri kalmazlar. Kâfirler ise, hayvanların yaptığı bu fıtri ibadeti bile anlamazlar. Uzuv ve cihazlarını, ibadette değil, sefahat ve dalalette kullanırlar. Yani emanete ... Devamını Oku »

“Onlar için elim bir azap vardır”

Soru: Elim; müteellim, yani ‘elem duyan’ manasındadır. Elem duymak ise, ateşin değil, şahsın sıfatıdır. Yani ateş elem duymaz, ateşteki şahıs elem duyar. O halde ateşin, ‘elim’ ile sıfatlandırılmasında ne hikmet vardır? Şahsın sıfatı niçin ateşe verilmiştir? Cevap: Ateş, cehennem ehlinin vücutlarını öyle kaplar, cesetlerini öyle kuşatır ve içlerine öyle nüfuz eder ki, onların vücutları adeta bir ateş külçesi olur. Onların ... Devamını Oku »

Allah, münafıklarla istihza eder

Kuran’ın ifadesiyle; Allah-u Teâlâ münafıklarla istihza edecektir. İstihza; alay etmek, demektir. Allah’ın münafıklara karşı olan istihzasını İ. Abbas hazretleri şöyle izah etmiştir: Kâfir ve münafıklara cennetten bir kapı açılır ve o kapıdan içeriye çağrılırlar. Onlar, bu çağrıya hemen icabet ederek, cennete girmek için kapıya doğru koşarlar. Tam kapının önüne geldiklerinde ise kapı yüzlerine kapanır. Münafıklar mahzun bir halde geri dönünce, ... Devamını Oku »