“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaAkaidMucize Haktır1. Bölüm: Kimler mucizeleri inkar ediyor?

1. Bölüm: Kimler mucizeleri inkar ediyor?

Sevgili kardeşlerim, yeni bir iman dersinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde, Peygamber Efendimiz (asm)’in mucizelerinin ispatını yapacağız. Maalesef şimdi bir kısım sözde alimler, Peygamberimizin hiçbir mucizesi olmadığını iddia etmekte ve sözde buna Kur’an’dan da deliller getirmektedirler.

Bu sözleri kafirler değil; bizim bazı sözde ilahiyatçılarımız söylemektedir. Bizler haricî saldırılara karşı, Ümmet-i Muhammed’in imanını korumayı kendimize vazife yapmışken ve bütün gayretimizi burada kullanmak isterken, böyle dâhilî saldırılara karşı eser hazırlamaya mecbur kalmamız ve buna zaman ayırmak zorunda olmamız bizleri üzmektedir.

Ayrıca şunu da anlayamıyoruz: Bir ilahiyatçı, kendi peygamberinin mucizelerini niçin inkâr eder? Ve “Kur’an’da Peygamberin hiçbir mucizesi yoktur.” diyerek Kur’an’a niçin iftira eder? Bu iftira bir gayri müslimden gelse, bunu anlamak kolaydır. Ama bu iftira, Müslüman olduğunu söyleyen bir ilahiyatçıdan gelince, bunu anlamakta bizler güçlük çekiyoruz.

Şimdi ilk önce, Peygamberimizin mucizelerini inkar eden bu kişileri tanıyalım ve sözlerini işitelim.

Mustafa İslamoğlu: Mucize kelimesi İslam kültürüne Peygamberimizin vefatından 300 sene sonra girdi. Bu kelime ehl-i kitap kültüründen ithaldir. 9 hadis kitabının hiçbirinde bir tek hadis kelimesi bulamazsınız.

Abdulaziz Bayındır: Muhammed (sav)’e Allah mucize vermemiştir. Cenab-ı Hak, Resulullah (sav)’e Kur’an’dan başka mucize vermemiştir. Kur’an’ın dışında herhangi bir mucize yok.

Mehmet Okuyan: Mucize arayanlar Kur’an’a baksınlar. Kur’an’dan daha büyük bir mucize sadece akla ziyandır. Bir adam Hz Peygamber ve mucize konusunu konuşacaksa ona verilecek cevap Ankebut suresinin 51. ayetidir. Mucize Allah’ın katındadır. Başka arayışlara girmeye gerek yoktur.

Caner Taslaman: Miracı ben Peygamberimizi diğer Peygamberlerle yarıştırmak isteyen bazı kimseler tarafından uydurulmuş belli hadisler olduğunu ve Kur’an’la çelişkili birçok ifadeler olduğu kanaatindeyim. Yani miraçta öyle Cennet’i Cehennem’i görme meselesi yok.

Kardeşlerim, bu kişilerden sakının. Çünkü bunlar Ehl-i sünnet itikadını bozmaya çalışmakta ve kendi batıl fikirlerini din diye anlatmaktadırlar. Mucizelere dair bu eserimiz, bu kişilerin bu yanlış sözlerine tam bir cevap olacaktır inşallah. Eserin tamamını seyrettiğinizde, bu kişilerin Kur’an’dan ne kadar uzak olduğunu çok daha iyi anlayacağız.

Bu eser, “Peygamberimizin mucizesi olmadığı” fikriyle yaralanan gönüllere bir merhem olarak hazırlanmıştır. Ve Allah’ın izniyle onlara tam bir şifa olacaktır. Peygamberimizin mucizesi olmadığı fikrini savunanlar, hadisleri inkâr ettiği ve “Kur’an’da mucize yoktur.” dedikleri için, bu eserde sadece Kur’an’ı kaynak olarak kullanacağız. Zaten Kur’an her derde kâfi ve her hastalığa şafidir.

Meselemizi dört başlıkta inceliyeceğiz:

1. Mucize verilmesinin sebebi ve mucizeye olan ihtiyaç.

2. Mucize vermek hususunda Allah Teâlâ’nın âdeti ve diğer peygamberlere olan muamelesi.

3. Kur’an’da Peygamberimizin mucizelerinin olup olmadığı bahsi.

4. Mucizeyi inkar eden ehli bid’anın sözlerine cevap.

Bu eserin, yaralanmış gönüllere şifa olması dileğiyle eserimize başlıyoruz. İnayet ve tevfik Allah’tandır.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap