“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler5.Söz İzahlar1-) Namaz kılmak ve büyük günahları işlememenin hakiki bir vazife-i insaniye ve bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğu meselesi.

1-) Namaz kılmak ve büyük günahları işlememenin hakiki bir vazife-i insaniye ve bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğu meselesi.

İlk önce “Netice-i hilkat” kavramının manasını öğrenelim:

Netice-i hilkat: Yaratılışının gayesi, sebebi ve neticesi demektir. Mesela Güneş’in netice-i hilkati, ısı vermek ve aydınlatmaktır. Güneş’in yaratılışının sebebi budur. Tavuğun netice-i hilkati ise yumurtadır. Tavuğa yüklenen vazife de budur. Bal arısının netice-i hilkati ise bal yapmaktır. Onun yaratılışının gayesi de baldır. Tabi bunların daha birçok yaratılış sebepleri vardır. Bizler örnek olması için sadece birini zikrettik.

Yine mesela bir saatin netice-i hilkati, zamanı göstermesidir. Saati yapan usta, saatten bu neticeyi murad etmiştir. Televizyonun netice-i hilkati ise görüntüleri nakletmesidir. Televizyonu yapan usta da ondan böyle bir neticeyi kastetmiştir. Radyonun netice-i hilkati ise seslerin naklidir. Radyo da bu netice için yapılmıştır.

Etrafımıza baktığımızda canlı ve cansız, ilahî ya da beşerî her eşyada bir yaratılış ve yapılış sebebi görmekteyiz. İşte bu sebeplere o mahlukun netice-i hilkati denilmektedir. İşte Kur’an’da geçen: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) fermanıyla Rabbimiz bu hakikate işaret etmektedir.

Bulutların netice-i hilkati yağmurlar, ipek böceğinin netice-i hilkati ipek, ağaçların netice-i hilkati meyve olduğu gibi -tabi bu mahlukların daha birçok netice-i hilkatleri vardır- insanın da netice-i hilkati namaz kılmak, dua ve ibadet etmek, büyük günahları işlememek ve nefis ve şeytanla cihad etmektir. İnsanın yaratılışının gayesi ve sebebi budur.

Ufacık bir zehirli böceği yaratırken ondan bal gibi bir neticeyi murad eden Cenab-ı Mevla, elbette insan gibi bir mahlukunu başıboş bırakmaz ve onu vazifesiz ve neticesiz olarak yaratmaz.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap