“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler2.Söz İzahlar1-) Şu temsil-i hikâyeciğe bak, dinle!

1-) Şu temsil-i hikâyeciğe bak, dinle!

Bu sözde olduğu gibi, temsil ile anlatılan hakikatleri anlayabilmek için, temsili çok iyi kavramak ve her noktasını anlamak lazımdır. Temsili tam manasıyla anlamak için de tablo oluşturmak etkili bir yoldur. Kuvvetli bir hafızası olmadığı için, sonunu okurken başını unutanlar bu tür metinler için tablo hazırlamalı ya da okuduğu sayfadaki cümleleri kalemiyle çizerek birbiriyle ilişkilendirmelidir.  Bizler, sizlere kolaylık olması için bu sözde geçen hikâyeyi şu şekilde bir tabloya döküyoruz:

İMANDA NE VARDIR?

Büyük bir saadet Nimet Büyük bir lezzet Rahat

TEMSİLİ HİKÂYENİN MUKAYESELİ TABLOSU

HODBİN ADAMIN GÖRDÜKLERİ HUDABİN ADAMIN GÖRDÜKLERİ
Âciz biçareler zorba adamların tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Umumi bir şenlik var. Her tarafta bir sevinç ve neşe hâkim.
Memleket umumi bir matemhane şeklini almış. Her yerde zikirhaneler var.
Herkes ona düşman ve ecnebi Herkes ona dost ve akraba
Ortalıkta müthiş cenazeler var. Ortalıkta hiçbir cenaze yok.
Ortalıkta ümitsizce ağlayan yetimler var. Terhisat şenliği ve askere alınmanın neşesiyle tekbir ve tehlil eşliğinde çalınan davul ve musiki sesleri var.
Vicdanı azap içinde Mutlu ve neşeli
TEMSİLİ HİKÂYENİN MANALARININ MUKAYESELİ TABLOSU
KÂFİR VE FASIĞIN NAZARINDA DÜNYA MÜMİNİN NAZARINDA DÜNYA
Umumi bir matemhanedir. Rahman olan Allah’ın bir zikirhanesi, beşerin ve hayvanların bir talimgâhı ve insanların ve cinlerin bir imtihan yeridir.
Hayat sahipleri, ayrılık ve ölümün sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Bütün ölümler birer terhisattır. Vazifesini bitirenler daha güzel bir âleme giderler. Bütün sesler ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ya terhisteki şükür ya da işlemek neşesinden gelen nağmelerdir.
Hayvanlar ve insanlar ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Bütün hayat sahipleri vazifeli birer asker ve memnun memurlardır.
Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat müthiş cenazeler hükmündedir. Bütün mevcudat Allah-u Teâlâ’nın munis bir hizmetkârı, dost memuru ve birer şirin kitabıdır.
İŞTE BUNUN GİBİ HÂLLER ONU MANEN TAZİB EDER. İŞTE BU HÂLLER ONA MANEN LEZZET VERİR.
PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap