“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler11.Söz İzahlar12-) Kur’an’ın, kitab-ı kâinatın âyâtının müfessiri olması

12-) Kur’an’ın, kitab-ı kâinatın âyâtının müfessiri olması

Tefsir: Gizli bir manayı aşikâr etmek, mestur bir manayı izhar etmek ve açıklamak demektir. Bu işi yapana “müfessir “ denilir. Kur’an, tefsirin bu manasıyla, şu kâinat kitabının bir müfessiridir.
Üstadımız, Kur’an’ın şu kitab-ı kâinatın bir müfessiri olması meselesini şöyle izah ediyor:
“Kur’an-ı Hakîm şu kâinattan bahsediyor ki, zat ve sıfat ve esma-i İlahiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, ta Hâlik’ini tanıttırsın. Demek, mevcudata kendileri için değil, belki mûcidleri için bakıyor.” (19. Söz)
“Kur’an-ı Kerim’in kâinattan yaptığı bahis tebeîdir, kasdî değildir. Yani ligayrihidir, lizatihi değildir. Yani Kur’an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk’ın vücud, vahdet ve azametine istidlâl suretiyle kâinattan bahsetmiştir. Yoksa kâinatın bizzat keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünkü Kur’an-ı Kerim; coğrafya, kozmoğrafya gibi kasten kâinatın keyfiyetinden mana-yı ismiyle bahseden bir fen, bir kitap değildir. Ancak, kâinat sahifesinde yazılan sanat-ı İlahiyenin nakışları ve yaratılan kudretin mucizeleri ve kozmoğrafyacıları hayrette bırakan nizam ve intizamla, mana-yı harfiyle Sâni ve nizam-ı hakikiye istidlâl keyfiyetini öğretmek için nazil olan bir kitaptır.” (İşaratü’l-İ’caz)
Demek, Kur’an’ın şu kitab-ı kebirin müfessiri olması şu manalara gelmektedir:
• Kur’an, şu âlemde tecelli eden ilahî isimlerden ve sıfatlardan bahseder ve her mahlukun esma-ül hüsnaya ve sıfat-ı ulyaya nasıl ayinedarlık yaptığını beyan eder.
• Kur’an, mahlukların Allah’ın varlığına ve birliğine olan şehadetlerini izah eder.
• Kur’an, mahlukların yaptıkları ibadet ve tesbihi izhar eder.
• Kur’an, şu âlemdeki mahlukların manasını bizlere öğretir.
• Kur’an, mahlukların lisan-ı hâl ile söylediklerini bizlere lisan-ı kâl ile ders verir.
• Kur’an, mahlukların diğer iman hakikatlerine nasıl şehadet ettiklerini beyan eder…

İşte Kur’an, bu ve benzeri cihetlerle kâinatın ve içindeki mahlukatın manasını bizlere ders vermekte ve âdeta kâinatın bir müfessiri olmaktadır.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap