“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler6.Söz İzahlar13-) Hayat-ı ebedîye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir.

13-) Hayat-ı ebedîye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir.

Üstadımızın mezkûr ifadesini en basit mana ile şöyle de anlayabiliriz: İnsan günahları sebebiyle cehenneme girecektir. Günahları da akıl, kalp, göz ve dil gibi aza ve duygularıyla işlemektedir. O hâlde bu aza ve duygular, cehennemin kapılarını kendisine açacak birer anahtar hükmüne geçmektedir. Yani kim cehenneme girecekse, bu aza ve duyguların işlemiş olduğu günahlar yüzünden cehenneme girecektir. Demek bu aza ve duygular, kişiyi cehennemin kapılarına götüren vesilelerdir. Bu cihetle, günah işleyen aza ve duygulara “Cehennem kapılarının anahtarları” denmesi yerinde bir ifadedir.

Üstadımızın mezkûr ifadesi hakkında daha derinlemesine şöyle bir mütalaa da yapılabilir:

Ebu’s-Suud Hazretleri, insanın azaları ile cehennemin kapıları arasında bir ilişki kurmuştur ki, bu ilişkiyi Üstadımızın mezkûr sözünü izah sadedinde nakletmeyi faydalı görüyoruz:

Bilindiği gibi cennetin sekiz kapısı, cehennemin ise yedi kapısı vardır. Cehennem kapılarının yedi olması ile cennet kapılarının sekiz olması arasında apaçık bir ilişki vardır ki, bu ilişki mükellef organlarla ilgilidir. Şöyle ki:

İnsanın mükellef organları sekiz tanedir: Kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız ve cinsel organ. Bunların yedisi açık; birisi ise gizlidir ki o da kalptir. Eğer kalp kapısı Cenab-ı Hakk’a karşı açık olursa, bu sekiz organın her biri Allah’ın emri üzere hareket ederek cennete birer giriş kapısı mahiyetini alır. Bu şekilde cennete sekiz kapıdan girilir.

Fakat içte ruh körlenmiş ve kalp kapısı Allah’a karşı kapanmış ise, dıştaki yedi organın her biri Allah’a karşı isyan edecek ve bu surette cehenneme açılmış birer giriş kapısı şekline bürünecektir. Ancak imanın ve marifetin mahalli olan kalp kapısının cehenneme açılma ihtimali yoktur. Bu kapı ya cennete açılır ya da sürgülü ve kapalıdır, cehenneme açılmaz.

İşte cennet kapılarının sekiz olduğu hâlde, cehennem kapılarının yedi olması bu hikmetten dolayıdır.

Yine denilmiştir ki: Cehennemin yedi kapı ile sınırlandırılması, helak eden şeylerin sebebinin beş duyu organı ile birlikte şehvet ve öfke kuvvetleri olmasındandır.

Sözün özü: Birinci izaha göre dil, kulak, göz, el, ayak, ağız ve cinsel organ; ikinci izaha göre ise beş duyu organı ile birlikte şehvet ve öfke eğer Allah’a satılmayıp nefis hesabına kullanılırsa cehennemin kapılarına birer anahtar olmakta ve sahibine cehennemin kapısını açarak onu içeriye buyur etmektedir.

Cennetin kapılarını açmak için kendilerine verilen Rahmanî hediyeleri, cehennemin kapılarına anahtar yapanlara veyl olsun!

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap