“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler7.Söz İzahlar14-) Yedi kebairi terk etmek.

14-) Yedi kebairi terk etmek.

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Helak edici olan yedi şeyden sakınınız!” Sahabeler: “Ya Resulallah, bu yedi şey nedir?” diye sordular. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah’a ortak koşmak, büyü yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir canı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanın hücumu sırasında harpten kaçmak, namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak.”

İbn-i Ömer (r.a.)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Büyük günahlar dokuzdur: Allah’a ortak koşmak, mümin kimseyi öldürmek, namuslu kadına iftira etmek, harpten kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, büyü yapmak, ana babaya isyan etmek, Beyt-i Haram’da günah işlemek.”

Büyük günahların tarifi hakkında âlimler farklı izahlar yapmışlardır. Bazılarını bu makamda nakletmeyi uygun görüyoruz. Büyük günahlar hakkında şu tarifler yapılmıştır:

1- Kendisini işlediği için, sahibine, Kur’an veya sünnetin deliliyle şiddetli bir azap tehdidi yapılan günahlardır. Şafilerin bazısı bu görüşü tercih etmiştir.

2- Sopa ve taşla öldürülmek gibi had cezası gerektiren bütün günahlardır. İmam Begavi ve bazı âlimlerin görüşü budur.

3- Kur’an-ı Kerim’de haram olduğuna dair ayet-i kerime zikredilmiş olan veya kendisine had cezası gereken günahlardır.

4- Sahibinin dinini hafife aldığına delalet eden bütün günahlardır. İmam Fahrurrazi bu görüştedir.

5- Had gerektiren veya hakkında şiddetli tehdit bulunan bütün günahlardır. İmam Maverdi bu görüştedir.

6- Haram-ı liaynihi (Başka sebepten değil de kendisinde bulunan bir sebepten dolayı yasaklanmış) olan günahlardır. İmam Halimi bu görüştedir.

7- İmam Vahidî der ki: “En doğru görüşe göre, büyük günahların herkesin anlayabileceği şekilde net bir tarifi yoktur. Böyle olsaydı, insanlar küçük günahları mübah görerek onlara dalarlardı. Lakin Allah-u Teâlâ, kullar büyük günahlardan sakınma ümidiyle bütün günahlardan kaçınmaya gayret etsinler diye büyük günahları gizlemiştir.”

8- İbn-i Abbas der ki: Kulun devam ettiği her günah, küçük de olsa büyüktür. Tövbe ettiği günah ise, ne kadar büyük de olsa büyük değildir.

9- Yine İbn-i Abbas Hazretleri büyük günahları yirmi olarak ifade eder: “Allah’a ortak koşmak, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, Allah’ın mekrinden emin olmak, ana babaya asi olmak, Allah’ın haram kıldığı bir canı öldürmek, iffetli mümin kadınlara iftira etmek, yetim malı yemek, muharebeden kaçmak, faiz yemek, sihir yapmak, zina etmek, yalan yere yemin etmek, milletin malına hıyanet etmek, farz olan zekâtı vermemek, yalan söylemek, şahitliği gizlemek, namazı terk etmek, ahdi bozmak, sıla-i rahmi kesmek, şarap içmek.

10- İmam Gazali şöyle der: “Küçük günahlar ile büyük günahlar arasındaki farkı inkâr etmek uygun olmaz.  Çünkü bu fark, şeriatın kaynaklarından anlaşılmıştır. Evet, bir günaha, iki değişik itibarla küçük ya da büyük denilebilir. Zira günahlar; şahıslar, yerler, hâller ve vakitler itibariyle farklılık kazanır. Mesela Harem bölgesinin dışında küçük günahlar, orada büyük günahtır.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum
  • Bu izahli dersler çok faydalı,devamı olacakmı?

    Aralık 25, 2015
  • Bu derslerin devamını şevkle bekliyoruz

    Ağustos 10, 2016

Yorum Yap