“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

15-) Onuncu Hakikat

Üstadımız bu onuncu hakikatte gerçekten de muhteşem bir beyan yapmış ve âdeta bu hakikate kadar anlatılan dokuz hakikati onuncu hakikatte cem etmiştir. Üstadımız Hazretleri onuncu hakikatte şu başlıklar ile ahireti ispat etmiştir:
1- Âlemdeki hikmetin ahireti iktizası
2- Âlemdeki keremin ahireti iktizası
3- Âlemdeki rahmetin ahireti iktizası
4- Âlemdeki adaletin ahireti iktizası
5- Âlemde cereyan eden azametli fiil ve tecellilerin ahireti iktizası
6- İnsana verilen kıymetin ahireti iktizası
Hikmetin ve adaletin ahireti iktizası aynı zamanda 3. hakikatte, keremin ahireti iktizası 4. hakikatte, rahmetin ahireti iktizası 2. hakikatte, âlemde cereyan eden azametli fiillerin ahireti iktizası 6. hakikatte ve insana verilen kıymetin ahireti iktizası 11. hakikatte izah edildiğinden dolayı burada tekrar bir izaha gerek duymuyoruz. Eğer önceki hakikatleri anlayarak geçebildiyseniz, bu 10. hakikati okurken çok zevk alacak ve âdeta Üstadımızın tarz-ı ifadesine âşık olacaksınız.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap