“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler11.Söz İzahlar17-) Rabian: Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar.

17-) Rabian: Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar.

İnsanın diğer bir vazifesi de budur: Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek ve daha sonra tenzih ve medih vazifesini eda etmek.
Define: Kıymetli şeylerin saklandığı yer veya sandıkça demektir. Cevher ise: Kıymetli taş manasına gelir.
Üstadımız, esma-i İlahiyeyi defineye benzetmiş ve bu definenin cevherlerinden bahsetmiştir. Bunu herhâlde şöyle anlamak gerekir:
Mesela suret veren manasındaki “Musavvir “ ismi bir definedir. Bu isim her mahlukta farklı bir şekilde tecelli ederek, o mahluka farklı bir suret vermiştir. Bir kuşun suretinden tutun balığın suretine, çiçeklerden tutun kar tanelerine kadar her bir mahluk farklı suretiyle Musavvir isminin tecellisine bir ayna olmuştur. İşte bu farklı tecelliler Musavvir ismi definesinin cevherleridir.
Demek, her bir ismi bir define kabul ettiğimizde, o ismin yüz binler farklı tecellileri o definenin cevherleridir.
İnsanın vazifesi ise, o cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek ve daha sonra tenzih ve medih vazifesini eda etmektir. Yani:
• İlk önce define hükmündeki ismin cevherlerini yani esma-i İlahiyenin tecellilerini seyredecek,
• Sonra o ismin tecellisindeki mükemmelliği görecek,
• Ve daha sonra o ismi, her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih edip medih edecek.
Cenab-ı Mevla, bu vazifeyi hakkıyla yapanlar zümresine bizleri de dâhil eylesin. Âmin!

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap