“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaAkaidKabir Hayatı18. Bölüm: Kabir hayatını inkar edenlerin sözlerine cevap: 7

18. Bölüm: Kabir hayatını inkar edenlerin sözlerine cevap: 7

Kabir hayatını inkar edenlerin sözlerine cevap vermeye devam ediyoruz. Cevabını vereceğimiz Yedinci Sözleri şu: Onlar diyorlar ki:

– Duhan suresi 56. Ayette, “Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar.” buyrulmuştur. Demek, insan bir defa öldürülecektir. Bu durumda kabirde dirilme olmamalıdır. Çünkü kabirde diriltilir ve bir daha öldürülürsek, mahşer öncesi bir daha diriltilmemiz gerekecektir. Bu durumda da ölümü iki defa tatmış oluruz.

Onlar böyle diyorlar. Biz de cevaben deriz ki:

Siz kabirde diriltildikten sonra öldürülmeyi nerden çıkardınız? Biz: “Kabirde diriltildikten sonra bir daha öleceğiz ve sonra bir daha diriltileceğiz.” diyerek iki ölümden mi bahsettik? Hayır bahsetmedik!

Biz dedik ki: İnsanlar bu dünyada ölür ve kabirde diriltilir. Kişi, berzah âleminde bir hayat sürer ve daha sonra bir daha öldürülmeksizin kıyametin kopmasıyla kabirlerden çıkartılır. Bu görüş; İbni Mesut, İbni Abbas, İmam Dahhak, İmam Katade, Ebu Malik ve diğer âlimlerin görüşüdür.

Yani ölüm bir keredir, o da dünyadadır. İnsan dünyada öldürülür ve kabirde diriltilir. Kabirde diriltildikten sonra da bir daha öldürülmeksizin, ikinci defa sura üflenmesiyle kabirlerinden çıkartılır.

Gerçi burada yapılan farklı izahlar da vardır. Ama cumhurun görüşü budur. Biz burada cumhurun görüşünü nakille yetinelim.

Şu izahı da eklemek istiyoruz:

İbni Abbas, İmam Katade, Ubeyy b. Ka’b ve Ebu Salih gibi bir kısım âlimler şöyle demişlerdir: Sûra iki defa üfürülecektir. Birinci defa Sûra üfürüldüğünde kabirdekilerin azabı kaldırılır ve ikinci üfürüşe kadar bir uykuya dalarlar. İki üfürüş arasında kırk yıllık bir süre vardır. Bu sürenin kırk yıl olduğu, İmam Müslim ve Buhâri Hazretlerinin, Ebu Hüreyre Hazretlerinden rivayet ettikleri hadis-i şerifle sabittir. İlk Sûra üfürülmeyle ikinci defa üfürülme arasındaki bu kırk sene içinde kabir azabı kaldırılır ve ölüler uykuya dalmış gibi bir hâlde bulunurlar.

Bu, ölüm değil; uyku gibi bir haldir. Bu meseleyi eserimizin son dersinde detaylı bir şekilde izah edeceğimizden, burada fazla uzatmıyoruz.

Netice olarak deriz ki:

“Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar.” ayetinin kabir hayatının yokluğuna dair en ufak bir işareti yoktur. Zira kabirde diriltildikten sonra bir daha ölüm yoktur ki, ölümü iki defa tatmış olalım.

Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde kabir hayatını inkar edenlerin Sekizinci Sözlerine cevap vereceğiz.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap