“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

2-) Giriş paragrafı

7. Sözün konusunun anlatıldığı giriş cümlesi sizin de gördüğünüz gibi oldukça uzundur. Böyle uzun cümleleri anlayabilmek için takip edilecek en iyi yol metni madde madde bölmektir. Bu metinde iki tılsımdan, iki ilaçtan ve bir de biletten bahsedilmektedir.
Tılsımlar: Kâinatın tılsım-ı muğlâkını açar ve ruh-u beşer için saadet kapısını fethederler. Bunlar:
1- Allah’a iman,
2- Ahirete imandır.
İlaçlar: Gayet nâfi ve tiryaktır. Bunlar:
1- Sabır ile Allah’a tevekkül ve iltica,
2- Şükür ile Allah’a sual ve duadır.
Bilet, ahiret azığı ve nur-u kabir:
1- Kur’an’ı dinlemek,
2- Hükmüne boyun eğmek,
3- Namaz kılmak,
4- Büyük günahları terk etmektir.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap