“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Asrımızın mühim bir hastalığı imani hakikatlere

Şimdi sizlerle birlikte, muhtemelen şimdiye kadar

İnşa: Maddelerin ve elementlerin bir araya

Şimdi sizlerle birlikte, muhtemelen şimdiye kadar

Sizlere yirmi bin kelimelik bir lügat

Güneş'in, yedi rengi ile evimizin camını

Olması mümkün değildir; ama faraza eğer

Hayat verme gibi, ruhlandırma hakikati de