“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2010Aralık (Page 3)

Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı

Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete

Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası;

Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti

El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde