“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2010Aralık (Page 50)

Kur’an’ın manasındaki belagat yani sözü, yerinde,

Kur’an’ın üslubundaki bedahet yani ifade tarzındaki

Nasıl ki Kur’an’ın manalarında bir güzellik

Kur’an’ın beyanında ki beraat yani ifadesindeki

Kur’an’ın lafzındaki câmiiyyet, yani kelimelerindeki kapsamlılık

Kur’an’ın kelimelerinde olduğu gibi, manasında da

Kur’an’ın kelimelerinde ve manasında olduğu gibi

Kur’an’ın bahislerindeki câmiiyyet yani işlediği konulardaki