“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2010Aralık (Page 52)

Kur’an ayetleri, Cenab-ı Hakk’ın ahirette ki,

Kur’an-ı Kerim, kâh olur, cüz’i yani

Kur’an ayetleri bazen, insanın isyankârane amellerini

Kur’an-ı Kerim, başka sözlerle kıyas edilemez.

Kur’an-ı Kerim’in yüksekliğine en doğru bir

Bu delilde işlenecek bilimsel mucizeye geçmeden

Çıplak gözle gökyüzüne bakıldığı zaman hareketsiz

“İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir.

Kur’an’da geçen, yağmurların yağışı ve suların