“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2010Aralık (Page 8)

Burada zikredilen ehl-i ihtisas, ehl-i müşahede,

Mümin kimse, Kur’an’ın şu gibi ayetlerinden

Talimgâh, çeşitli uzmanlık dallarında öğrenci yetiştirmek

Kitap, okudukça insanın ufkuna geliştiren kaynaktır.

Hakikatlerin, zıtlarına inkılâp edemeyeceği kabul edilmiş

Cümlemizin izahına geçmeden önce, merak edenler

Bismillah lafzının, her hayrın başı olması

Lisan-ı Hâl: Hâl lisanı demektir. Lisan,