“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım

Bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli

Kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve

Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren

El-Hâfid: Alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden