“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Allah’a ve resulüne savaş açtılar… Allah

Allah’a ve resulüne savaş açtılar… Allah

El-Habir: Her şeyin iç yüzünü bilen,

Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü

El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına

El-Gafur: Çok mağfiret eden, günahları çokça

İnsan kulağı alemdeki tüm sesleri duyamamaktadır.