“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 12)

Mehmet Okuyan'ın tahlilini yapacağımız Dördüncü Sözü

Bundan önceki derslerde, Mustafa İslamoğlu'nun ve

Abdülaziz Bayındır'ın tahlilini yapacağımız İkinci sözü

Allah'ın ahirette görüleceğine dair İkinci Delilimiz, A’raf

Allah'ın ahirette görüleceğine dair Üçüncü Delilimiz, Kıyamet suresinin

Allah'ın ahirette görüleceğine dair Dördüncü Delilimiz, Kehf

Allah'ın ahirette görüleceğine dair Beşinci Delilimiz,

Allah'ın ahirette görüleceğine dair eserimizin bu

Sevgili kardeşlerim; Bu tefsir dersimizde bir sorunun

Sevgili kardeşlerim; Kur'an'ın her kelimesinde, hatta kelimelerin