“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 23)

• Bir ressamın resim yapması ve yaptığı

6-) Temsil-i hikâye ile hakikatlerin mukayeseli

Her şeyin Cenab-ı Hakk’ı tesbih etmesi

Cenab-ı Hakk’ın bu âlemi altı günde

Rububiyet: Cenab-ı Hakk’ın mahlukatını yaratması, beslemesi,

Cenab-ı Hak’tan gayrı her şeye “âlem”

Namazın enva-i ibadete fihrist olması, 9.

İnsanın iki türlü ibadeti vardır. İlk