“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 24)

İnsanın bir vazifesi de dellâllık vazifesidir.

İnsanın diğer bir vazifesi de şükür

“Mistar-ı kader” tabiri mecaz bir ifadedir.

Kişi, bu altıncı vazifeyi şu basamaklar

Halife: Başkasına halef olan, onun makamına

Üstadımız’ın mezkûr ifadesini Peygamber Efendimiz (s.a.v.)

Ahiretin ebedî olduğuna dair Efendimiz (s.a.v.)’in

Bu cümlenin izahı, 10. Söz’ün ikinci