“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 25)

Bu bölümde kâfirin cinayetlerinden bahsedilmektedir. Bu

Şükür hakkındaki izahlar 7. Söz’de yapılmıştır.

Bu meselenin izahını 5. Söz’ün şerhinde

İnsanın birinci vazifesi şudur: Rahmet hazinlerinde

İnsan, esma-ül hüsnanın âdeta bir aynası

Evet, insanın en büyük vazifelerinden biri

Burada anlatılmak istenen mana, Allah-u Teâlâ’nın

Üstadımız mezkûr ifadesinde şu üç kavramdan

İnsanın kendisine verilen cüz’i sıfatları kullanarak