“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 27)

Mukaddimenin 1. İşaretinde Cenab-ı Hakk’ın varlığına

Bu işarette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in nübüvveti

Bu işarette, insanın az bir ömürde

Üstadımız 1. Hakikatte Cenab-ı Hakk’ın “Sultan”

Üstadımız ikinci hakikatte, bu âlemde gözüken

Haşr Risalesi’nin anlaşılmasını zorlaştıran unsurlardan biri

Üstadımız 4. Hakikatte ahiretin varlığına iki

Üstadımız bu 5. Hakikatte ahiretin varlığını

Üstadımız Hazretleri bu altıncı hakikatte ism-i

Üstadımız bu yedinci hakikatte, ism-i Hafîz’in