“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 28)

Üstadımız sekizinci hakikatte “Bâb-ı vaad ve

Üstadımız bu hakikatte ism-i Muhyi’nin tecellisi

Üstadımız bu onuncu hakikatte gerçekten de

Üstadımız bu on birinci delilde, insana

Üstadımız bu on ikinci hakikatte, Peygamberimiz

Üstadımız eserin Hatime bölümünde kudret-i İlahiyenin

Böyle uzun cümleleri maddeler hâlinde ifade

Mezkûr ifadede namazın manası şöyle izah

İkinci nüktenin izahını şu şekilde yapmaya

Bu paragrafta üç nokta üzerinde duracağız: 1-