“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 29)

Dördüncü nükteye şematik olarak baktığımızda, anlaşılması

İnsanın kendini tanıması ve mahiyetini bilmesi

Mezkûr ifadede, fecir zamanında Cenab-ı Hakk’a

Zuhr namazının anlatıldığı bölüm aslında çok

Asr namazının anlatıldığı bölüm aslında çok

Mağrib namazının anlatıldığı bölüm oldukça uzun

Yatsı namazının anlatıldığı bölüm oldukça uzun

Sırr-ı hikmet-i hilkat tılsımının sırrı, iman

Mezkûr cümlede üç tabir geçmektedir: Kudret-i