“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Ocak (Page 9)

Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz Dördüncü Kur'an

Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz Beşinci

Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz Altıncı Kur'an

Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz Yedinci

Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz Sekizinci Kur'an

Eserimizin bu dokuzuncu bölümünde, bir çok

Sevgili kardeşlerim, eserimizin bu bölümüne kadar

Sevgili kardeşlerim, eserimizin bu bölümüne kadar

Sevgili kardeşlerim, şefaati inkar edenlerin sözde

Sevgili kardeşlerim, şefaati inkar edenlerin sözde