“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Şubat (Page 2)

اَلرَّحِيمِ  de, fiilî olan sıfat-ı gayriyeye

Son üç yazımızda İşaret-ül İcaz tefsirindeki

Üstadımız, haşri (öldükten sonra dirilmeyi) ispat

“İnsan” kelimesi, sözlük manası olarak “Fi’lan”

Üstadımız, mezkûr beyanında ve Risale-i Nur’ların

Üstadımız kader meselesinin anlaşılabilmesi sadedinde mezkûr

Üstadımız kader meselesinin anlaşılabilmesi için Allah’ın

Eğer desen: “Tercih bila müreccih muhaldir.

Cüz’i ihtiyarinin üssü-l esası olan meyelan

Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatları hakkında