“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana Sayfa2019Şubat (Page 3)

Mana-yı harfi, kasdi hükümlere mahkûm-u aleyh

Cenab-ı Hakk’ın vücub-u vücudunu ve ezeliyetini

Kuran’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir.

Allah’ı görmek isimli eserimizin Onuncu Dersindeyiz.

İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir.

Cenâb-ı Hakk'ın büyüklüğü mahlûkata nispeten değildir.