“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

4-)O bilet ise namazdır.

Bu makamda, namazın kıymetini beyan için bazı hadis-i şerifler nakledeceğiz. Bu hadisler ile namazın ne kadar kıymetli bir bilet olduğu herhâlde anlaşılır:

Cabir İbn-i Abdullah (r.a.)’dan rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da abdesttir.” (Müsned’i Ahmed)

Ukbe İbnu Âmir (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)’in şöyle söylediğini işittim: “Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teâlâ Hazretleri şöyle der: “Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dâhil ettim.” (Ebû Dâvud, Salât: 272, (1203); Nesâî, Ezân: 26, (2, 20))

Rebî’a İbnu Ka’b el-Eslemî anlatıyor: Ben Resulullah (s.a.v.) ile beraber gecelemiştim. Kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana: “Dile benden (ne dilersen)!” buyurdu. Ben: “Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!” dedim. Bana: “Veya bundan başka bir şey?” dedi. Ben: “Hayır, sadece bunu istiyorum!” dedim. “Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!” buyurdu. (Müslim, Salât: 226)

Cündeb İbn-i Abdullah (r.a.) rivayet etmiştir. Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim sabah namazını kılarsa, o Allah’ın güvencesindedir. Sakın Allah-u Teâlâ sizi, güvencesinde olan bir şeyden ötürü takip etmesin. Zira Allah-u Teâlâ güvencesindeki bir şeyden dolayı kimi takip ederse, muhakkak ki onu yakalar ve sonra yüzü üstü onu cehennem ateşine atar. “ (Riyâzü’s Sâlihîn)

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap