“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaAkaidMiraç6. Miracın bedenle olduğuna dair ALTINCI delil

6. Miracın bedenle olduğuna dair ALTINCI delil

Miracın bedenle olduğuna dair altıncı delilimiz şöyle fıkhi bir meseledir:

Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’a Bakara suresinin son ayetleri vahyedilmiştir. Bu konuda İbni Mesud Hazretleri şöyle der:

— Resulullah (a.s.m.)’a miraçta üç şey verilmiştir. Bunlar: Beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri ve ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceğidir. (Buhârî, Salât, 1; Müslim, İman 76; Nesâî, Salât, 1)

Kur’an ayetlerinin tamamı Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’a uyanıkken vahyedilmiş; asla rüyada vahyedilmemiştir. Evet, peygamberlerin rüyaları da vahiydir. Ancak bunlar Kur’an ayeti gibi değildir.

Bakara suresinin son ayetleri miraç gecesi vahyedilmiştir. İşte bu hâl ispat eder ki miraç uykuda gerçekleşen bir hadise değildir. Eğer miraç uykuda gerçekleşseydi ayetler vahyedilmez ve inzal buyrulmazdı.

Ayetlerin vahyi, miracın uykuda gerçekleşmediğine ve bunun bir rüya olmadığına delildir. Bu da ispat eder ki bu seyahat uyanık iken, beden ve ruh birlikteliğiyle olmuştur.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap