“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler11.Söz İzahlar6-) Temsil-i hikâye ile hakikatlerin mukayeseli tablosu

6-) Temsil-i hikâye ile hakikatlerin mukayeseli tablosu

6-) Temsil-i hikâye ile hakikatlerin mukayeseli tablosu

TEMSİL-İ HİKÂYE HAKİKATİ
O saray Şu âlemdir
O melik Ezel ve ebed sultanı olan bir Zat-ı mukaddestir.
O sarayın menzilleri Şu on sekiz bin âlemdir.
O saraydaki sanayi-i garibe Şu âlemde görünen kudret-i İlahiyenin mucizeleridir.
O sarayda gördüğün taamlar
Şu âlemde, hele yaz mevsimindeki rahmet-i İlahiyenin semerât-ı harikalarına işarettir.
Oradaki ocak ve matbah Kalbinde ateş olan arz ve sath-ı arzdır.
Gizli definelerin cevherleri Esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilveleridir.
Temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri Şu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve kudret kaleminin mevzun nakışlarıdır ki, Kadir-i Zülcelal’in esmasına delalet ederler.
O üstad ise Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.
Avânesi ise Enbiya aleyhimüsselamdır.
Şakirtleri ise Evliya ve asfiyadır.
O saraydaki hâkimin hizmetkârları Şu âlemde melâike aleyhimüsselama işarettir.
Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler Şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkârları olan hayvanlara işarettir.
O iki fırka ise Birisi ehl-i imandır. Diğeri ehl-i küfür ve tuğyandır.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap