“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler3.Söz İzahlar7-) Hâlbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber, ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu hâlde, ondan dokuz ihtimalle şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu…

7-) Hâlbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber, ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu hâlde, ondan dokuz ihtimalle şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu…

Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir: İman ve ubudiyet yolundaki menfaat onda dokuz değil, onda ondur. Fısk ve sefahat yolundaki zarar da böyledir, onda dokuz değil; ondan on. Acaba Üstadımızın burada “Onda on” demeyip “Onda dokuz” demesindeki hikmet nedir?

Cevap: Bu hikmetler şunlar olabilir:

1- Her ne kadar iman ve itaat yolundaki fayda onda on da olsa, onda bir ihtimal ile bazen kişi ömrünün ahirinde bu yolu terk edebilir ve küfrü seçebilir. Ya da bunun tam tersi olarak, bir ömür boyu Kur’an düşmanlığı yapan bir kişi ömrünün sonunda İslam’ı seçerek Müslüman olabilirler. Demek, bir yola girmek, illaki bu yolu tamamlamak manasına gelmiyor. Kişi Mümin iken kâfir ya da kâfir iken Mümin olabiliyor. Bu da onda birlik bir ihtimali oluşturuyor.

Demek, bu sözün manası şudur: İman ve ubudiyet yolundaki saadet-i ebediye ihtimali onda dokuzdur, zira onda birlik bir grup bu yoldan giderken yollarını değiştirerek fısk ve sefahat yoluna girebilirler. Yine küfür ve sefahatteki zarar da onda dokuzdur, zira fasık ve kâfirlerin de onda biri kendi yollarının zararını fark ederek iman yolunu seçebilirler.

2- “Onda dokuzluk” ifadenin manası şu da olabilir: İman her ne kadar kuvvetli delillerle ispat edilse de hakikatinde gayba iman olarak tecelli etmektedir. Zira bizler iman hakikatlerini ve ebedî saadeti görerek değil, Kur’an’ın ve Efendimiz’in haber vermesiyle kabul ettik. Bu sebeple “onda on” denilmemiş ve “onda dokuz” denilmiştir. Demek bu şıkka göre “onda dokuz” denilmesinin sebebi, imtihan sırrından dolayı iman hakikatlerinin göz ile görülememesi ve imtihanın gayba iman şeklinde tecelli etmesindendir.

3- Bu ifadede bizlere bir ders vardır. Bu ifade ile “havf ve reca” denilen “ümit ve korku” arasında olmamız ders verilmektedir. Âdeta bu ifade ile bizlere şöyle denmektedir: “İman hakikatlerini okuduğunuz, çok ibadet ettiğiniz, çok hizmet ettiğiniz vs. için gururlanmayın ve her zaman imtihanı kaybetme ihtimali olan onda birlik kısmı düşünerek o kısma dâhil olmaktan Allah’a sığının…” Bu sırdandır ki cennet ile müjdelenen on sahabe bile kendilerinden emin olmamışlar ve iman ile kabre girmek için her vakit Cenab-ı Mevla’ya yalvarmışlar.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap