“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler7.Söz İzahlar7- Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sâni-i Zülcelâl’in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havârık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır.

7- Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sâni-i Zülcelâl’in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havârık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır.

Zeval ve firakın, ölüm ve vefatın şu mahluklara musallat olmasının üç sebebi burada beyan edilmiştir:

1- Sani-i Zülcelâl olan Allah-u Teâlâ’nın çeşit çeşit ve renk renk olan nakşının mucizelerini göstermek,

2- Kudretinin harikalarını göstermek,

3- Rahmetinin tecelliyatını göstermek.

İşte bu üç sebepten dolayı, bir mahluk yaratılır ve üç-beş ay, bazen üç-beş hafta, bazen üç-beş gün ve bazen de üç-beş saat bu âlemde kalır ve sonra yok edilerek yerine yenisi yaratılır. Mesela, bir bahçede açan güller bir-iki haftada solar ve yerine yenileri açar. Bu sayede seyir ve temaşanın lezzeti artar. Zira sahnelerin değişmesi lezzetin artmasına bir sebeptir. İnsan bir tabloyu birkaç dakika ancak seyredebilirken, bir filmi birkaç saat seyredebilir. Bunun sebebi, filmde sahnelerin devamlı değişmesi ve kişinin bir sahne ile ünsiyet edememesidir.

Bu sırdan dolayı Cenab-ı Hak da âdeta her gün bir âlemi öldürür ve bir âlemi yaratır. Bu âlemi devamlı doldurur ve boşaltır. Bu sayede nakşının mucizelerini, kudretinin harikalarını ve rahmetinin tecelliyatını farklı tarzlarda, taze taze, renk renk ve çeşit çeşit gösterir. Ehl-i nazarı, ibrete ve hayretle seyre davet eder.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap