“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler3.Söz İzahlar8-) İcma ve tevatür derecesinde hadsiz ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır.

8-) İcma ve tevatür derecesinde hadsiz ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır.

Burada zikredilen ehl-i ihtisas, ehl-i müşahede, ehl-i zevk ve ehli keşif ile peygamberler, âlimler, asfiyalar ve evliyalar kastedilmiştir. Peygamberler iman hakikatlerini bizzat görmüş ve haber vermişlerdir. Âlimler ve asfiyalar da peygamberlerin verdikleri bu haberleri kuvvetli deliller ile ispat etmişlerdir. Evliyalar ise iman hakikatlerini görerek keşfetmişlerdir.

Bu ifadenin burada zikredilmesindeki maksat ise, Üstadımızın kendi sözlerinin doğruluğuna dair bir delili beyan etmek istemesidir. Üstadımızın tarzı hep şudur: Soru akla gelmeden cevabını verir ve böylelikle şüpheye fırsat vermez. Şöyle ki: Mesela Üstadımız imanda ve ubudiyette menfaatin, fısk ve sefahatte ise zararın olduğunu beyan ettiğinde akla şöyle bir soru gelebilir: “Böyle olduğuna delil ne?”

İşte Üstadımız akla gelebilecek bu soruyu daha akla gelmeden cevaplamıştır: Buna delil bu konudaki bütün ehl-i ihtisas ve müşahedenin şehadeti ve ehl-i zevk ve keşfin ihbarıdır. Yani Üstadımız kendi sözüne bütün peygamberleri, âlimleri, evliyaları vs. şahit yapmıştır. Bu delilin izahı 7. Şua’da şöyle zikredilmiştir:

“Bir fennin veya bir sanatın medar-ı münakaşa olmuş bir meselesinde, o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve sanatkâr da olsalar sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ulemasına dâhil sayılmazlar. Mesela büyük bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabip kadar hükmü geçmez. Ve bilhassa maddiyatta çok tevaggül eden (uğraşan) ve gittikçe maneviyattan tebaud eden (uzaklaşan) ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir feylesofun münkirâne sözü maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir.”

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap