“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler12.Söz İzahlar9- Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’âniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler:

9- Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’âniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler:

Her zaman belirttiğimiz gibi, bu gibi muvazeneleri anlamanın en iyi yolu kıyaslamalı şema çizmektir. Dilediğiniz ince nükteleri de şemaya kaydedebilirsiniz. Şemamız şu şekildedir:

HİKMET-İ FELSEFE İLE HİKMET-İ KUR’ÂNİYENİN TOPLUM HAYATINA
VERDİĞİ TERBİYELERİN KIYASLAMASI
HİKMET-İ FELSEFE NETİCESİ HİKMET-İ KUR’ÂNİYE NETİCESİ
Nokta-i istinadı “kuvvet” kabul eder. Tecavüzdür. Kuvvete bedel “hakkı“ kabul eder. İttifaktır.
Hedefi “menfaat“ bilir. Üstünde boğuşmaktır. Hedefi, fazilet ve rıza-i İlâhîdir. Tesanüddür.
Düstur-u hayatı “cidal“ tanır. Çarpışmaktır. Düstur-u teâvünü esas tutar. Birbirinin imdadına yetişmektir.
Cemaatlerin rabıtası menfi milliyetçiliktir. Başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. Dinî, sınıfî ve vatanî rabıtaları kabul eder. Uhuvvettir, incizaptır.
Meyvesi: 1- Nefsin arzularını tatmin etmek
2- Beşerin ihtiyacını ziyadeleştirmektir. Şekavet-i dâreyndir. Meyveleri: 1- Nefsin tecavüzüne set çekmek
2- Ruhu yüce fikirlere teşvik etmek
3- Ulvi hisleri tatmin etmek
4- İnsanı kemâlât-ı insaniyeye sevk etmek Saadet-i dâreyndir.

Tabloya baktığımızda hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’aniyenin sosyal hayata verdiği terbiyenin 5 cihetten kıyaslandığını görmekteyiz. Bu 5 cihetin her biri hakkında özel bir eser yazılabilir. Bilhassa mesleği sosyoloji yani toplumsal bilim dalları olan ve bu sahada uzman olan kişilerin burada yapacağı çok ilginç izahlar ve tespitler vardır. Bizim yapacağımız izahlar, malumu ilam nevinden olacağından izahına girmiyor ve mezkûr cihetlerin izahını işin uzmanı olan -bilhassa ehl-i iman olan- sosyologlara havale ediyoruz.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap