“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaAkaidMiraç9. “(İsra gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz rüyayı…” ayetinin izahı

9. “(İsra gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz rüyayı…” ayetinin izahı

Bu dersimizde, miracın rüyada gerçekleştiğini iddia edenlerin birinci sözüne cevap vereceğiz. Onlar şöyle diyorlar:

— İsra suresi 60. ayette, “(İsra gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz rüyayı…” buyrulmuş. Burada “rüya” tabiri geçmektedir. Bu da miracın rüyada olduğunu göstermektedir?

Onların bu sözüne cevaben deriz ki: Bir de ayetin devamını okuyalım. Bakalım, ayetin devamında ne diyor:

مَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

Sana gösterdiğimiz rüyayı insanlar için bir fitne -yani imtihan- olsun diye yaptık. (İsra 60)

Şimdi sorumuz şu:

— Eğer ayet-i kerimedeki “rüya” lafzıyla, bildiğimiz uykudaki rüya kastedilmişse, ayetin devamında olan “insanlar için bir fitne olsun diye” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Bu hadisenin insanlar için bir fitne yani imtihan olabilmesi için, aklın kabul edemediği, fikrin kavramaktan âciz kaldığı, kalplere sığmayan ve örfte emsali olmayan bir hadise olması gerekir. Ancak bu durumda bir imtihan olması söz konusu olabilir. Aksi taktirde bir imtihandan bahsedemeyiz.

Şunu bir düşünün:

— Eğer Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bu hadiseyi rüyasında gördüğünü söyleseydi, müşrikler Peygamberimizle alay eder ve dalga geçer miydi?

— Bir kısım Müslümanlar dinden döner miydi?

— İmanda sebat gösteren diğer Müslümanlar kabullenmekte bu kadar zorlanır mıydı?

Hayır, bunların hiç biri olmazdı! Çünkü rüyada bu gibi şeyleri görmek, değil peygamber için, bizler için bile mümkündür. Kalbi biraz tasaffi etmiş birisi rüyasında bu gibi şeyleri görebilir. Hatta sizler bile rüyanızda kaç defa Kabe’ye gitmiş, orada tavaf etmişsinizdir. Yine bir kısmınız cenneti görmüş hatta ırmaklarından içmiştir.

Eğer Peygamber Efendimiz (a.s.m.), “Ben bu seyahati rüyamda yaptım.” deseydi, ona asla itiraz edilmez ve biraz önce saydığımız hadiseler vukua gelmezdi.

Demek, Peygamberimiz (a.s.m.) başka bir şeyden bahsediyor. Öyle bir şey ki örfte emsali yok. Daha önce kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş. Akıllar kabul edemiyor ve kalplere sığmıyor. Ve insanlar bununla imtihan ediliyor.

— Böyle bir hadise ne olabilir?

Ancak ve ancak Peygamberimiz (a.s.m.)’ın bedeniyle semaya çıkması ve bunu insanlara söylemesi olabilir.

İşte bu sebeple, ayetteki  رُؤيَا  lafzı “uykudaki rüya” manasına gelemez. O hâlde gelin, ayetteki  رُؤيَا  lafzının ne manaya geldiğini, sahabenin en büyük müfessirlerinden olan İbni Abbas Hazretlerinden öğrenelim. Ayetteki  رُؤيَا  lafzı hakkında İbni Abbas Hazretleri şöyle diyor:

— Arapçada  رُؤيَا  ile  رُؤيَة  ve  قُرْبَى  ile  قُرْبَة  kelimeleri aynı manadadır. Ayetteki  رُؤيَا  lafzıyla  رُؤيَة  yani “temaşa ve seyir” manası kastedilmiştir. Bu, uykudaki rüya değil, o gece Peygamberimize gösterilen temaşadır.

Bunun böyle olduğuna başka bir delil de şudur: Ayetteki  رُؤيَا  kelimesi,  رأى  fiilinden gelmektedir.  رأى  fiili “gözle görmeyi” ifade eder. Eğer ayette, uyku hâlinde görülen rüya kastedilseydi, bu durumda  رأى  fiili değil,  حُلْمٌ  kelimesi kullanılırdı. Bu kelimenin çoğulu  اَحْلاَم  dır. Kur’an’ın üslubunda rüya için bu kelime kullanılmıştır. Nitekim Yusuf suresi 44. ayette şöyle geçer:

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ اْلأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ

Dediler ki: Bunlar karmakarışık rüyalardır. Biz ise böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz. (Yusuf 44)

Gördüğünüz gibi, Kur’an’da uykudaki rüya için  اَحْلاَم  lafzı kullanılmıştır. Bu çoğul kelimenin tekili  حُلْمٌ  kelimesidir. Eğer miracın anlatıldığı ayette, miracın rüyada olduğu anlatılmak istenseydi  رُؤيَا  kelimesi değil,  حُلْمٌ  kelimesi kullanılırdı.  حُلْمٌ  kelimesinin kullanılmaması ispat eder ki  رُؤيَا  kelimesiyle uykudaki rüya değil, İbni Abbas Hazretlerinin dediği gibi, “temaşa ve seyir” manası kastedilmiştir. Bu da miracın uykuda olmadığını ispat eder.

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap