“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

“İnsanı çamurdan oluşan bir özden yarattık.” (Müminun Suresi: 12) “O yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.” (Secde Suresi: 7) “Sizi

Cehennem
Resulullaha İman
Ahirete İman

Bu delilde şu kaideyi işleyeceğiz: "Bir şey zatî olsa, onun zıttı ona arız olamaz. Çünkü ictima-i zıddeyn olur. Bu ise muhaldir. " İlk önce kaidede geçen kelimelerin manalarına bakalım: Zatî: