“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)

Ay değilse kim

Ay bize 380 bin km uzaklıktadır. Bu uzaklık bizim için çok önemlidir.

Zira biraz daha yakın olsa basınç artacak, de­nizler kabaracak ve taşacak hatta damarlarımızdaki kan bile dışarı fırlayacaktı.

Eğer uzak olsaydı, sular daha derinlere çe­kilecek, damarlarımızdaki kana varıncaya kadar çekilme de­vam edecekti. Med ve cezir (gel-git) olaylarının dengeli ola­bilmesi, ayın bu durumuna bağlıdır. Bu dengede düzenli bir şekilde devam etmektedir.

Ay bizi tanıyıp sevdiğinden ve bize karşı merhametli ol­duğundan dolayı bu dengeyi kurmuş olamaz. Çünkü ayda ne merhamet, ne şefkat, ne akıl, ne de kudret vardır.

O halde bize merhamet eden, şefkat gösteren ve kudretiyle o dengeyi mu­hafaza eden kim ?

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap