“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Küfür, mahlukatın hukukuna bir tecavüzdür. Çünkü: 1-Bazen büyük

Elleri boyunlarına bağlı… Zincirlere vurulmuşlar… Yüzlerini ateş

Şimdi de bir başka ayet-i kerimeye dikkat

Şimdi de Rabbimizin başka bir ayet-i kerimesine

Ey nefsim, şimdi seni bazı Kur’an ayetleriyle

Ey nefsim, işte bazı Kur’an ayetlerini dinledin.

Kâfir neden cehennemde ebedi olarak kalacak? Allah’ın