“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaAkaidKadere İman
Arşiv

Allah Teâlâ, Bakara suresinin beşinci ayetinde, Efendimiz

Hayatın çeşitli safhalarında insanların maruz kaldığı bela

Bazı kimseler tevekkülü tembellik zannederler. Bilhassa batılı

Kadere iman asla insanı tembelleştirmez. Zira insan;

Güneş'in doğmasından kuşların uçmasına, bulutların seyranından

Evlilik kader midir? sorusu çok garip bir

Kader değişir mi? Bu soru, birçok insanın

İnsanda gözüken fiilleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir

Kader meselesinin anlaşılabilmesi için, iki noktanın çok

Kader meselesinin anlaşılamamasındaki en büyük sebep, “zaman”

Madem meselemiz kaderdir. O hâlde konumuza geçmeden

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Kader

Asrımızın en büyük hastalığı; imansızlık ve iman