“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Bu dersimizde keramet ile istidracın farkını beyan

Bu dersimize kadar kerameti Kur’an’ın ayetleriyle ispat

Kerametin hak olduğuna dair altıncı delilimiz Meryem

Kerametin hak olduğuna dair beşinci delilimiz Kasas

Kerametin hak olduğuna dair dördüncü delilimiz Kehf

Kerametin hak olduğuna dair üçüncü delilimiz Bakara

Kerametin hak olduğuna dair ikinci delilimiz Neml

Kerametin hak olduğuna dair birinci delilimiz Âl-i

Bizim itikadımız olan Ehl-i sünnet itikadına göre,