“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaCümle İzahları
Arşiv

Üstadımız kader meselesinin anlaşılabilmesi için Allah’ın ezeliyeti

Üstadımız kader meselesinin anlaşılabilmesi sadedinde mezkûr ifadeyi

“İnsan” kelimesi, sözlük manası olarak “Fi’lan” vezninden

اَلرَّحِيمِ  de, fiilî olan sıfat-ı gayriyeye imadır. Bir