Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Hz. Muhammed (s.a.v.) (sayfa 3)

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Gaston Care

Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin muhafazasına imkân olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler Şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki: Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün sâliklerine nazaran, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin menbaı ve düsturu olan Kur’ân, ... Devamını Oku »

Jochahim du Rulpp

Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du Rulpp Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor: İslâmiyetin, şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celb etmeyen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. İslâmiyetin bu safhası, onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvelâ şunu itiraf etmek lâzımdır: Kur’ân, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplara fâiktir. Kur’ân’ın tarif ettiği basit, fakat mükemmel ... Devamını Oku »

Sembires Encyclopedia

İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri, son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım âyetler, Müslümanlığın ahlâkî kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler, bir iki sûreye münhasır değildir. Bu âyetler, İslâmiyetin muhteşem bünyanında, altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, bunların hepsi Kur’ân tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi ... Devamını Oku »

Edward Monte

Profesör Edward Monte, “Hıristiyanlığın İntişarı ve Hasmı Olan Müslümanlar” ünvanlı eserinin 17 ve 18’inci sayfalarında diyor ki: Rasyonalizm, yani “akliye” kelimesinin müfadını ve tarihî ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanlığın aklî bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık mısdâkıyla akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm kelimesinin, İslâmiyete tamamıyla mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Resul-i Ekrem şuur ve idrak timsâli olduğu, dimağının ... Devamını Oku »

Rodwell

Kur’an ayetlerini indiriliş tarihlerine göre tercüme ve tertip eden İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından Rodwell, şu hakikatleri itiraf ediyor: Kur’an, Arabistan’ın basit bedevilerini öyle bir değişikliğe uğratmıştır ki, bunların âdeta sihirlendiklerini zannedersiniz. Hıristiyanların anlayışına göre, Kur’an’ın nazil olmuş bir kitap olduğunu inkâr edecek olsak bile, Kur’an putperestliği imha; Allah’ın birliği inancını tesis; cinlere, perilere, taşlara ibadeti kaldırma; çocukları diri diri gömmek ... Devamını Oku »

Bütün milletlerin Himada’sı

Kur’an, Yahudilerin kitapları olan Tevrat’ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle dinlerinde tahrifat yaptıklarını söylemektedir. Bu yüzden Peygamberimiz’le ilgili işaretler, Yahudiler tarafından başka anlamlara çekilmek ve değiştirilmek istenmiştir. Kelimelerin anlamını çarpıtarak var olan anlamı bozan ehl-i kitap, böylece Peygamberimiz’e işaret eden izahların anlaşılmasını zorlaştırmışlardır. Bu konuya işaret eden Kur’an ayetleri şöyledir: “Yahudilerin bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler ve dillerini eğip ... Devamını Oku »

Eski Ahit, İşaya bölümü 42, âdeta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’ i anlatmakta.

Eski Ahit, İşaya bölümü 42, âdeta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i anlatmakta ve onun geleceğinden haber vermektedir… İlk önce Eski Ahit’in bu bölümünü okuyalım ve daha sonra Tevrat’ta geçen bu ifadeleri tahlil edelim: “İşte kendisine destek olduğum, gönlümün kendisinden razı olduğu, seçtiğim kulum. Ruhumu (yani Cebrail’i) onun üzerine koydum. Milletler için adaleti meydana çıkaracaktır… Bağırıp çağırmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek… Ezilmiş kamışı kırmayacak ... Devamını Oku »

Hz. Musa (a.s.)’ın haber verdiği peygamber kim?

Kitab-ı Mukaddes, Tesniye Bâb 18, Ayet 18:“Onlar için kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım.” Yeni ahit Resullerin İşleri, Bâb: 3, Ayet 22:“Gerçek, Musa demiştir: “Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler, İsmail ve sıra ile gelenler, hep söylenen bu günleri ilan ettiler.” Şimdi Kitab-ı ... Devamını Oku »

“Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı.”

Tesniye, Bâb 33, Ayet: 2:“Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı.” 1-)Tevratın bu ifadesinde: “Sina’dan gelme”: Hz. Musa’ya ve Sina Dağı’nda ilahî hükümlerin ona verilmesine, “Sâir’den doğma” ise: Hz. İsa’ya ve ona İncil’in verilmesine, “Paran dağlarında parlama” ise: Efendimiz’in Mekke’de çıkacağına işarettir. Zira Paran, Arapça ... Devamını Oku »

Hz. İsmail’in soyundan yaratılacak ulus

Tevrat yaradılış bölümü (Yaratılış 21, 12-21 arası):“Ancak Tanrı İbrahim’e: “Oğlunla cariyen için üzülme.” dedi. Sana ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshak’la sürecektir. Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım; çünkü o da senin soyun. İbrahim sabah erkenden kalktı; biraz yiyecek, bir tulumda su hazırlayıp Hacer’in omzuna attı, çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Beer-Şeva Çölü’ne gitti, orada bir süre ... Devamını Oku »

“Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz.”

Eski Ahit, İşaya, Bâb 42: “Musa dedi: Rabb’im, ben Tevrat’ta öyle bir topluluk görüyorum ki, onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allah’a iman ederler. Onları benim ümmetim kıl.” Allah şöyle dedi: “O Muhammed’in Ümmetidir.”… Muhammed ismi semavi kitaplarda: Müşeffeh, Münhamennâ ve Himyâtâ gibi Süryani isimler suretinde “Muhammed” manasındaki İbrani isimleriyle gelmiştir. Yoksa açık ... Devamını Oku »

Ahir zamanda hakka ibadet etmek üzere mübarek bir dağı seçen ümmet

Eski Ahit, Miha, Bâb 4, ayet 1-2-5: “Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup orada hakka ibadet etmek üzere mübarek bir dağı seçerler. Ve her iklimden orada birçok halk orada toplanıp bir Rabb’e ibadet ederler, ona şirk koşmazlar.”… İşte Tevrat’ın şu cümlesi açık bir surette Dünya’nın en mübarek dağı olan Arafat Dağı’nı ve oraya her iklimden gelen hacıların tekbir ve ... Devamını Oku »