Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Hz. Muhammed (s.a.v.) (sayfa 4)

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Putları kıracak ve getirdiği din ile kıyamete kadar ayakta kalacak zat kim?

Tevrat Hz. Danyal’ın kitabı Bâb 2: Bu bölümde Asur devletini yıkıp Babil şehrini merkez yapmış ve 43 yıl saltanat sürmüş bir hükümdar olan Buht-u Nasr’ın görmüş olduğu rüya ve onu izah eden Hz. Danyal anlatılır. Bu kıssanın özeti şöyledir: “Zalim Buht-u Nasr’ın hapishanesinde bulunan Hz. Danyal, hükümdar daha kendisine rüyasını anlatmadan önce, hükümdara rüyasında ne gördüğünü anlatır. Hükümdar şaşkınlık içinde ... Devamını Oku »

Ehl-i kitap Muhammed (s.a.v.)’i evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir… Ahir zaman nebisidir… İns ve cinne imamdır… Hatem-ül enbiyadır… Ne acayiptir ki, bizler bu sözlerin doğruluğuna semavi kitapları delil yaparken, kitap ehli olan Yahudi ve Hıristiyanlar kendi kitaplarından habersiz olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’i inkâr etmektedirler. Bizler bu eserde İncil’i, Tevrat’ı ve Zebur’u delil yaparak iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edeceğiz ki, semavi kitaplar ... Devamını Oku »

İncil’de ismi geçen Faraklit kim?

Başlığımızda, İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref:Tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller, tahrif edilmiş ve Peygamber Efendimiz’den bahseden delillerin, titiz bir planla yok edilmiş olduğu İncil’den çıkartılmış delillerdir. Bu kadar titiz ve dikkatli tahrif çalışmalarına ve Efendimiz’den haber veren her ayeti kitaplarından çıkarmalarına rağmen yine de ortada büyük bir yekün vardır. Acaba ... Devamını Oku »

Hz. İsa (a.s.)’dan sonra, dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı ayıracak zat kim?

1- (Yuhanna Bâb 16, ayet 7): “Size gerçeği söylüyorum: Benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem tesellici size gelmez.” Acaba şu âleme gelen ve insanlara hakiki teselli veren Hz. Muhammed’den başka kim vardır? Evet, odur; fâni insanları ölümün ebedî idamından kurtarıp hakiki teselli veren. 2- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 30): Hz. İsa dedi:“Artık sizinle konuşmayacağım: Çünkü bu dünyanın reisi geliyor ... Devamını Oku »

Hz. Yahya (a.s.)’nın tanıklığı

– (Yuhanna Bâb 1, Ayet 20-21): “Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu: Açıkça konuştu, inkâr etmedi: “Ben Mesih değilim.” diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine: “Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular: O da “Değilim.” dedi. “Sen o peygamber misin?” dediler. Yahya: “Hayır.” diye cevap verdi… “ Hz. Yahya’ya 3 soru sorulmaktadır ve o, bu 3 soruya da olumsuz cevap verir: ... Devamını Oku »

Hz. İsa (a.s.)’dan sonra gelecek peygamber

– (İncil-Matta Bâb 7, ayet 15-20 arası): “Yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır… Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir… İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi, çürük ağaç da iyi ürün vermez… İyi ürün vermeyen her ağaç ... Devamını Oku »

Köşenin baş taşı kim?

Hz. İsa Kudüs’e gelir. Her gün dersler vermeye başlar. Fakat ileri gelenler, kâhinler ve din bilginleri onu yok etmek isterler. İsa (a.s.) onlara: “Eğer bu hakikatlere iman etmezseniz, Allah bunlara inanıp yaşayacak sizden başka bir kavme ihsan edecek…” mesajını verir. Derslerinden birinde aşağıdaki misali ve ardındaki hakikati halka ve kâhinlere şöyle anlatır: Bağ Kiracıları Benzetmesi (Matta Bâb 21, ayet 33-46 ... Devamını Oku »

Seyf ve asa sahibi peygamber

İncil’de, geleceği beklenen ve âlemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında: “Seyf ve asa sahibi” denilmiştir. Seyf, kılıç demektir. Demek, gelecek peygamber cihad ile vazifeli olacaktır. Bu Hz. İsa olamaz; zira o cihad ile vazifelendirilmemiş ve cihad etmemiş bir peygamberdir. “Kılıç sahibi” sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) olabilir. Zira Efendimiz ve ümmeti cihad ile vazifelidirler. Ayrıca Efendimiz asa sahibi idi. Asa ile ... Devamını Oku »

Niçin Hz. İsa (a.s.) diğer peygamberlere kıyasla Efendimiz’den daha fazla bahsediyor?

Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.), İsa (a.s.)’yı Yahudilerin müthiş iftiralarından, yalanlamalarından ve dinini tahriflerden kurtarmakla beraber, İsa (a.s.)’ı tanımayan Yahudilerin zor ve meşakkatli şeriatına mukabil, kolay ve Hz. İsa’nın şeriatını tamamlayacak bir şeriata sahiptir. İşte onun için çok defa “Âlemin reisi geliyor.” diye müjde vermektedir. Devamını Oku »

Kur’an mucizesi

Nasıl ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin bütün delilleriyle Kura’n-ı Kerim’in hak kelam ve Allah’ın sözü olduğuna delildir. Zira madem peygamberdir, elbette yalan söylemez ve Allah’a iftira edemez. Ve madem yalan söylemez ve iftira edemez; elbette “Allah’ın kelamıdır.” dediği ferman, Allah’ın sözü olacak. Aynen bunun gibi, Kur’an-ı Kerim de bütün mucizeleriyle ve Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün delilleriyle Hz. Muhammed ... Devamını Oku »

Âdetleri değiştirmesi

Küçük bir topluluk düşünün! Bu topluluk son derece inatçı ve âdetlerine son derece bağlı bulunsun ve bu âdetler onların damarlarına kadar karışıp benliklerine işlemiş olsun. Siz de böyle bir toplulukta büyük bir hâkim olduğunuzu farz edin! Acaba büyük bir hâkim olmakla birlikte, çok çalışıp gayret göstererek bu küçük ve inatçı kavimdeki kaç âdeti değiştirip yerlerine güzel ahlakı tesis edebilirdiniz? Bu ... Devamını Oku »

Mucizeler delili

Hz. Muhammed (s.a.v.)’de bütün güzel huyların bulunması hatta bunu düşmanlarının dahi tasdik etmesi ve “Ay yarıldı.”, “Attığın zaman sen atmadın, ancak Allah attı.” gibi ayetlerin ifadesiyle; bir parmağının işaretiyle ayın iki parça olması ve avucu ile düşman ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan kevser gibi suyu kifayet ... Devamını Oku »