“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaHz. Muhammed (s.a.v.)Yabancı filozofların görüşleri
Arşiv

Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Hz.

Meşhur araştırmacı, müsteşrik, Arap edebiyatı mütehassısı Doktor

Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (a.s.m.)

Carlyle şöyle diyor: Kur’an’ı bir kere dikkatle okursanız,

İngiltere'nin en meşhur ve en büyük tarihçilerinden

Kur’an’ın telkin ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.)'in tebliğ

Yeni keşfiyatın veyahut ilim ve irfanın yardımıyla

Kur’an, insanlara hukukullahı tanıtmış; mahlukatın Hâlık'tan ne

Kur’an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir

İngilizce-Arapça, Arapça-İngilizce lügatlerin muharriri Doktor City Youngest

Kur'an Arapça'nın en mükemmel ve pek

Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care,

Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du

İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri,