“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Kur’an-ı Kerim, başka sözlerle kıyas edilemez. Çünkü

Kur’an ayetleri bazen, insanın isyankârane amellerini zikreder,

Kur’an, Cenab-ı Hak’kın fiillerini ayrıntılı bir şekilde

Kur’an, beşerin nazarına, ilahi sanatın dokumalarını açar,

Kur’an’ın bahislerindeki câmiiyyet yani işlediği konulardaki genişlik

Kur’an’ın kelimelerinde ve manasında olduğu gibi ilminde

Kur’an’ın kelimelerinde olduğu gibi, manasında da bir

Kur’an’ın lafzındaki câmiiyyet, yani kelimelerindeki kapsamlılık ve

Nasıl ki Kur’an’ın manalarında bir güzellik vardır.

Kur’an’ın üslubundaki bedahet yani ifade tarzındaki güzellik

Kur’an’ın manasındaki belagat yani sözü, yerinde,