“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Arşiv

Kur’an’ın manasındaki belagat yani sözü, yerinde,

Kur’an’ın üslubundaki bedahet yani ifade tarzındaki güzellik

Nasıl ki Kur’an’ın manalarında bir güzellik vardır.

Kur’an’ın lafzındaki câmiiyyet, yani kelimelerindeki kapsamlılık ve

Kur’an’ın kelimelerinde olduğu gibi, manasında da bir

Kur’an’ın kelimelerinde ve manasında olduğu gibi ilminde

Kur’an’ın bahislerindeki câmiiyyet yani işlediği konulardaki genişlik

Kur’an, beşerin nazarına, ilahi sanatın dokumalarını açar,

Kur’an, Cenab-ı Hak’kın fiillerini ayrıntılı bir şekilde

Kur’an ayetleri bazen, insanın isyankârane amellerini zikreder,

Kur’an-ı Kerim, başka sözlerle kıyas edilemez. Çünkü