Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Kur'an-ı Kerim » Mucizevi Haberleri

Mucizevi Haberleri

Kur’an’ın gaybdan haber vermesi ispat eder ki, Kur’an Allah’ın kelamıdır.

Evet, Kur’an-ı Kerim, Hz. Âdem’in zamanından, ta saadet asrına kadar, peygamberlerin mühim hallerini, ehemmiyetli vukuatlarını, kavimleriyle olan mücadelelerini ve Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi kavimlerin hikâyelerini öyle bir tarzda beyan ediyor ki, tahrif edilmelerine rağmen Tevrat ve İncil gibi kitaplarda o meseleler aynı şekilde zikir ediliyor. İşte Tevrat ve İncil ile birlikte Kur’an’dan önceki diğer kitaplar, ... Devamını Oku »

Rum’un zaferi

Bir beşerin hem de okuma – yazma bilmeyen bir beşerin gaybdan haber vermesi ve verdiği haberlerin her zaman doğru çıkması asla mümkün değildir. Gaybı, gelecek ve geçmiş olarak ikiye ayırdığımızda; gelecekten haber vermesi hiçbir cihetle mümkün değildir. Geçmişten haber vermesi ise, şayet haber verilen olay meşhur değil ve insanların günlük hayatta konuştuğu bir konu değilse ancak okuma – yazma bilmesi ... Devamını Oku »

Haman ve eski mısır yazıtları

Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka İlah olduğunu bilmiyorum. Ey Hâman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın İlahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum.” (Kasas Suresi:38) Hâman ismi, bu ayet-i kerime ile birlikte Kur’an’da 6 yerde geçmektedir: Kasas suresi 6. ve 8. ayetlerde; Ankebut suresi 39. ... Devamını Oku »

Hz. Musa ve denizin yarılması

denizinyarilmasi

“Hani bir zaman sizin için denizi yarmıştık. Sizi kurtarıp, Firavun’u ve adamlarını suda boğmuştuk. Siz de bakıp duruyordunuz.” (Bakara 50) “Biz de ayetlerimizi inkâr ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık ve hepsini denizde boğduk.” (Araf 136) “Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helâk ettik. Firavun ile arkasından gidenleri suda boğduk. Hepsi de zalim idiler. (Enfal ... Devamını Oku »

Firavun ve yakın çevresine gelen belalar

“Andolsun ki biz, Firavun ve çevresini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık.” (Araf Suresi: 130) “Bunun üzerine, ayrı ayrı mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik. Yine büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular. (Araf Suresi: 133) Kur’an’ın bu ve benzeri ayet-i kerimeleri, Firavun ve çevresine gelen musibetlerden haber vermekte; onlara ... Devamını Oku »

Nuh tufanı

“Andolsun ki Nuhu kavmine gönderdik te, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Onlar zalim kimseler iken nihayet tufan onları yakaladı. Fakat Nuhu ve gemi halkını kurtardık. Ve bu hadiseyi âlemler için bir ibret kıldık” (Ankebut: 14-15) Kur’an’ın bu ayetleri ve diğer surelerde geçen ayet-i kerimeleri yeryüzünde yaşanmış büyük bir tufanı bizlere haber vermektedir. Öyle bir tufan ki, yeryüzünün ... Devamını Oku »

İrem şehri

Hiçbir kitap okumamış ve hiç bir harf yazmamış bir insan, tarihin karanlıklarında gizli kalmış bir medeniyetten sanki görüyormuş gibi bahsetse ve verdiği bu haber, kendinden tam on dört sene sonra, bilim adamlarının araştırmalarıyla tasdik edilse böyle bir durum karşısında ne düşünürdünüz? Ve şu ihtimallerden hangisini kabul ederdiniz? 1- Bu zat, zaman ve mekanları aşıp, ta o kavmin yaşadığı asra gitmiş, ... Devamını Oku »

Sebe halkı ve arim seli

“Andolsun, Sebe’ (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi.” (Onlara demiştik ki: ) “Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var.” Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şey de sedir ağacı ... Devamını Oku »

Mekke’yi fethedeceksiniz

Fetih suresinin 27 ve 28. ayetlerinde şöyle buyrulmuş: “Allah dilerse siz güven içinde, korkmadan, bazılarınız saçlarını tamamen tıraş etmiş, bazılarınız da saçlarınızı kısaltmış olarak Mescid-i Harama mutlaka gireceksiniz. Bütün dinlere üstün gelsin diye resulünü hak ile gönderen odur.” Peygamber Efendimiz,(S.a.v.) Medine’de iken bir rüya görmüştü rüyasında, müminler güven içinde Mescid-i Haram’a girip ve Kâbe’yi tavaf ediyorlardı. Bunun üzerine efendimiz müminleri ... Devamını Oku »

Firavun’un cesedinin korunması

Firavun Hz. Musa (as) zamanında mısırda yaşamış zalim bir hükümdardır. Firavun kendini ilah olarak kabul etmekte ve Hz. Musa’nın Allah’a iman etmesi için yaptığı davetlere karşı iftira ve tehditle karşılık vermektedir. Hz Musa’nın izni ilahi ile gösterdiği mucizeler karşısında ona sihir isnadında bulunan Firavun daha sonra bu mucizeler karşısında korkmuş ve Musa aleyhisselam ile inananların Mısır’dan gitmesine izin vermiştir. Sonra ... Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz (S.a.v.)’in Allah tarafından korunacağı

Maide suresi 67. ayette şöyle buyrulmuş: “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” Bu ayet-i celile inmeden evvel, Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret etmişti. Ve Yahudiler, Efendimize: “Ya Muhammed, biz çok kalabalığız ve silah sahibiyiz, eğer bu davandan ve dininden vazgeçmezsen seni öldürürüz” demişlerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz’i Ensar’dan ve Muhacirlerden yüz kişi bekliyordu. Yahudilerin suikast korkusundan onun yanında geceliyor ve onun ile beraber ... Devamını Oku »

Kur’an’ın bir tek harfini bile kimse değiştiremeyecektir.

“Muhakkak ki Kur’an’ı biz indirdik ve elbette onu biz koruyacağız” (Hicr: 9 ) Bir beşer, gayet zayıf, yalnız ve tek başına hem inatçı ve kendisine düşman bir kavmin içinde, elinde bir ferman ve kendinden emin bir tarzda meydan okuyor ve diyor ki; “Elimdeki bu fermanın bir harfini bile ne siz ne de sizden sonraki asırlar asla değiştiremeyecek ” Kendisine düşman ... Devamını Oku »