Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Metafizik

Metafizik

Cinlerden peygamber gelmiş midir?

9

Bu mesele, İslam alimlerinin ihtilaf ettikleri meselelerden biridir. Biz burada o kıymetli alimlerin sözlerini nakil ederek meselenin hakikatını Allah’ın ilmine havale edeceğiz. İ. Dahhak’a göre: Cinlerin kendilerinden peygamberleri vardır. İmamın delili ise şu ayettir “ O gün Allah sorar, ‘Ey cinler ve insanlar topluluğu size ayetlerimizi anlatan ve bugüne erişeceğinizi bildirip sakındıran kendinizden olan peygamberler gelmedi mi?’ Onlar da, ‘Evet, ... Devamını Oku »

Cinler sevap kazanır mı?

cami (2)

İ. Azam’dan bir rivayete göre: “Cinlerin sevabı ateşten kurtulup, toprak olmaktır.” İ. Şafi, İ. Malik, Ahmed İbni Hanbel ve İmameyn’e (İ. Muhammed ve İ. Yusuf ) göre ise: Cinler itaate mukabil sevap kazanırlar. Bu imamlar sözlerine delil olarak ta şu ayeti gösterirler: “Herkes için işlediklerinden dolayı derece derece karşılıklar vardır ve Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir” (En-am: 132) İ. Malik, ... Devamını Oku »

Cinler insanların girdiği cennete girecek mi?

8

Bu mesele hakkında dört görüş vardır; 1- Çoğunluk ‘evet’ demiştir. 2- İ. Malik ve bazılarına göre, cinler cennetin kenarındadır. 3- Cinler Araftadır. (Cennet ile cehennem arasında bir mekandır) 4- Bu hususta cevaptan kaçınmışlardır. Devamını Oku »

Ruhun varlığına ait deliller

Ruhun varlığı, Allah’ın yaratmasından başka hiçbir şey ile izah edilemediğinden dolayıdır ki, ateistler ruhun varlığını inkâra yeltenmişlerdir. Çünkü ruhun varlığı kabul edilirse, onu yaratan Allah da kabul edilmek mecburiyetindedir. Bizler bu makamda ruhun varlığına ait delilleri beyan etmeyi uygun görüyoruz. 1- Hukuk, kardeşlik ve aile gibi kavramlar ancak ruhun varlığını kabul ile kaimdir. İsterseniz biraz daha açalım: Bilindiği gibi insan ... Devamını Oku »

Reenkarnasyon Saçmalığı

İnsan fıtraten mükerrem olduğu için hakkı arıyor, lakin bazen batıl eline gelir, hak zannederek alır koynunda saklar. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalâlet başına düşer, hakikat zannederek alır başına giyer. İşte reenkarnasyon da böyle batıl bir meseledir ve asla İslam’ın ve Kur’an’ın malı değildir. Buna rağmen esefle ve üzüntüyle görmekteyiz ki, bir kısım bedbahtlar televizyon televizyon gezerek bu batıl meseleyi hak gibi ... Devamını Oku »

Vesvese nedir?

i01

Vesvese: Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha bu tanımı açarsak, vesvesenin anlamı, insanın kalbine ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. “Zelzele” kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, “vesvese” kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu ... Devamını Oku »

Şeytan insana niçin vesvese verir?

i011

Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi, insanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık Kur’an’da birçok ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır: Andolsun ki, sizi biz yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Adem’e secde edin.” diye emrettik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah şeytana dedi ki: “Sana emrettiğim vakit seni secde etmekten ne alıkoydu?” İblis, “Ben ondan ... Devamını Oku »

Haram ve çirkin manzaraları hayal ettirme suretinde gelen vesvese

İ26

Manalar kalpten çıktıkları zaman suretlerden ve şekillerden çıplak olarak hayale girer ve oradan suretleri giyerler. Demek insana gelen manaların suret giydiği yer kalp değil, hayaldir. Hayal ise her vakit bir sebep altında suretleri dokur. Ve manalara bir elbise diker. Bununla birlikte önem ve ehemmiyet verdiği şeylerin suretlerini yol üzerinde bırakır. Hangi mana kalpten çıplak olarak çıkıp hayale gidecek olsa yol ... Devamını Oku »

İmani meselelerde şüphe suretinde gelen vesvese

İ32

Vesvesenin en çok gözüktüğü yerlerden biri; Allah’ın varlığı, meleklerin varlığı, ahiretin varlığı, Kur’an’ın hak kitap, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de hak peygamber olması gibi iman ile ilgili meselelerde gelen vesvesedir. Bu vesveseye yakalanmış kimselerden şu sözleri işitmişsinizdir: “Namaz kılarken aklıma, hep ya Allah yoksa o zaman kıldığın namaz boşuna gidiyor, sözü geliyor. Bu sesi susturmak için uğraşıyorum, ama ben susturmaya çalıştıkça ... Devamını Oku »

Şeytanın kendi çirkin sözlerini kalbin sözleri zannettirmesi

İ25

Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp şüpheyi kabul etmezse şüpheden sövme ve küfretmeye döner. Hayale karşı sövmeye benzeyen pis hatıraları ve edebe zıt çirkin hâlleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, kişiyi ümitsizliğe düşürür. Vesveseli adam zanneder ki, kalbi Allah’a karşı edepsizlikte bulunuyor. Bu durumdan müthiş bir heyecan ve sıkıntı hisseder ve bundan kurtulmak için Allah’ı düşünmemek, O’nun huzurundan kaçmak ... Devamını Oku »

Amelin en iyi suretini araştırmaktan meydana gelen vesvese

İ13

Şeytan bazen de takva adı altında amelin en iyi suretini araştırmaya sevk ederek vesvese verir. Takva zannıyla bu hâli ona kadar şiddetlendirir ki, kişi amelin daha evlasını ararken bilmeden harama düşer. Mesela gusül abdesti alan bir kimsenin suyu fazlaca kullanıp israf etmesi haramdır. Hatta Peygamberimiz (s.a.v.), “Akan bir nehirde de abdest alsanız suyu israf etmeyin.” buyurmuştur. Vesveseli kişi takva zannıyla “Aman ... Devamını Oku »

Şeytanın amelin sahih olup olmadığında şüpheye düşürerek vesvese vermesi

İ20

Şeytanın amel cihetinde en çok verdiği ve kişiyi en çok muzdarip ettiği vesvese, “Acaba amelim sahih oldu mu?” dedirtmek suretiyle verdiği vesvesedir. Bu vesveseye yakalanan kişilerin saatler süren gusül abdesti aldıklarını, kıldıkları namazı defalarca tekrar ettiklerini, abdest alıp oturduktan sonra, “Acaba şu uzvumu yıkadım mı?” diyerek tekrar kalkıp abdest almaya gittiklerini çokça duymuşsunuzdur. Hatta namaza durup niyet ettiklerinde bile, “Acaba niyetim oldu ... Devamını Oku »